AKTUALITY

Vloženo: 5. srpna 2021
Které středoškolské obory volí žáci v našem kraji nejčastěji?

Ve školním roce 2020/21 působilo ve Zlínském kraji 69 škol, poskytujících střední a vyšší odborné vzdělání. Studovalo na nich přes 23 tisíc chlapců a dívek, převážně na středních školách (22 564), na vyšších odborných školách méně...Vloženo: 27. července 2021
Muži obsazují manažerské pozice významně častěji než ženy

Ve Zlínském kraji činil v roce 2018 celkový podíl žen na manažerských pozicích 35 %. Muži tedy významně častěji vykonávali pozice spojené s řízením pracovních útvarů než ženy. 

Podíl mužů a žen ve vedoucích pozicích je odlišný,...Vloženo: 25. května 2021
Jak se projevuje úroveň vzdělání na příjmech žen a mužů ve Zlínském kraji

Muži ve Zlínském kraji mají nejčastěji střední vzdělání bez maturity (44,5 % mužů nad 15 let), dále střední s maturitou (30,4 %).  Oproti průměru ČR je zde u mužů méně časté vysokoškolské vzdělání. Zatímco v rámci celé ČR získalo vysokoškolské...Vloženo: 16. dubna 2021
V oblasti realit pracuje v regionu mnohem více žen než v roce 2012, zvýšil se však také výrazně rozdíl v příjmech žen a mužů

Tento zajímavý jev odkryla analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, která vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji. 

Obsahem analýzy je mimo jiné rozbor zastoupení žen v jednotlivých odvětvích ekonomiky a srovnání...Vloženo: 29. března 2021
Příjmy žen a mužů Zlínského kraje podle sektorů ekonomiky

Ženy Zlínského kraje dosahují nejvyšších výdělků v sektoru „Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla“. Průměrný hrubý měsíční výdělek zde přesáhl v roce 2018 u žen 37 tis. Kč (37 166 Kč). Je to zároveň jediný z 19 sektorů hospodářství v regionu, kde...Vloženo: 25. února 2021
Rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele a zaměstnance

Novou příručku pro manažery, personalisty i zaměstnance pečující o malé děti nabízí Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji ve spolupráci se společností TREXIMA, spol. s...Vloženo: 11. února 2021
Zpracovatelský průmysl je především doménou mužů, zastoupení žen se zvyšuje jen velmi pomalu

Zpracovatelský průmysl zaměstnává největší podíl pracovní síly regionu, avšak jedná se především o mužskou část populace, jak ukazuje analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského...Vloženo: 26. ledna 2021
Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0

Anotace: Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě...
Vloženo: 18. prosince 2020
Nejvyšších výdělků u žen ve Zlínském kraji dosahují pracovnice v ozbrojených silách

Zaměstnané ženy našeho regionu mají nejvyšší hrubou měsíční mzdu ve skupině CZ-ISCO 0 „Zaměstnanci v ozbrojených silách“ (43 607 Kč v roce 2018). V této skupině je zároveň dlouhodobě nejmenší rozdíl v průměrném odměňování mužů a žen. V roce 2018 činil...Vloženo: 12. listopadu 2020
Jak si na pracovním trhu v regionu stojí ženy ve srovnání s muži?

Rozdíly jsou velké, ukazuje nová studie, vytvořená díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji.

Na pracovním trhu Zlínského kraje se ženy koncentrují v jiných sektorech a povoláních, než je tomu v případě mužů. Za svou práci pobírají...Vloženo: 24. září 2020
Do organizace 4. ročníku soutěže T-profi letos již podruhé zasáhl COVID

Z důvodu zhoršené epidemické situace jsme byli opět nuceni zrušit konání regionálního kola soutěže Talenty pro firmy neboli T-profi, které se mělo konat 23.9.2020 v prostorách otrokovického Experrimentária.

Smyslem soutěže je...
Vloženo: 15. května 2020
Nejvíce žáků ve Zlínském kraji směřuje na gymnázia

Na 69 středních a vyšších odborných školách Zlínského kraje studuje ve školním roce 2019/20 celkem 22 682 žáků a studentů. Největší skupinu středoškoláků tvoří s počtem 5 662 žáci gymnázií. 

Z celkového počtu gymnazistů studuje 69...Vloženo: 24. února 2020
Inspirace středoškolákům

Poslední, v pořadí již čtvrtou exkurzí, které proběhly v průběhu února 2020, byla završena letošní setkání studentů 2.-3. ročníků gymnázií se zástupci...
Vloženo: 9. září 2019
Produktivita práce a úroveň odměňování ve Zlínském kraji

Analýza přidané hodnoty ZLK 2019 na webu Zlínského kraje
Vloženo: 6. září 2019
Technické jarmarky 2019

V rámci projektu IKAP uspořádá během měsíce října a listopadu Krajská hospodářská komora Zlínského kraje sérii Technických jarmarků 2019. Akce proběhne v pěti městech Zlínského kraje – Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské...Vloženo: 10. června 2019
V prvním červnovém týdnu pořádala KHK ZK Dny řemesel 2019
Vloženo: 3. června 2019
DNY ŘEMESEL 2019
Vloženo: 17. dubna 2019
Girls day - podpora dívek při studiu IT a technických profesí
Vloženo: 11. února 2019
Inspirace středoškolákům - exkurze na technicky vyspělá pracoviště

V pátek 8. 2. 2019 navštívili vybraní studenti Masarykova gymnázia ve Vsetíně mezinárodní automobilovou společnost WOCO STV s.r.o. Zde byli seznámeni s historií a postavením společnosti ve světě a výrobním zaměřením vsetínského závodu, který...Vloženo: 1. února 2019
Inspirace středoškolákům
Vloženo: 25. října 2018
Firmy měly možnost zhodnotit úroveň školní připravy absolventů

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje získala hodnocení 255 absolventů SŠ, VOŠ a VŠ od 144 zaměstnavatelů, kterým v rámci dotazníkového šetření kladla různé otázky týkající se spokojenosti s úrovní školní přípravy. Zajímala se například...Vloženo: 15. října 2018
Veletrh práce a vzděláváníKrajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol interaktivní přehlídku středních škol a významných zaměstnavatelů Zlínského...
Vloženo: 7. září 2018
18 škol zřízených Zlínským krajem je tzv. autorizovanou osobou pro 59 profesních kvalifikací

Zlínský kraj je zřizovatelem velké části středních škol v regionu. Je proto v jeho zájmu sledovat, jak jsou tyto školy aktivní v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, zda pořádají rekvalifikační kurzy a jsou tzv....Vloženo: 4. září 2018
Malé firmy očekávají velké problémy s hledáním řemeslníků a opravářůKrajská hospodářská komora Zlínského kraje zveřejnila výsledky dotazníkového šetření o pracovní poptávce...
Vloženo: 3. července 2018
7.setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR

Ve dnech 21.6. a 22.6.2018 proběhla v Plzni konference teritoriálních paktů zaměstnanosti. Šlo v pořadí již o 7. celostátní setkání paktů zaměstnanosti. Cílem akce bylo zejména síťování a sdílení zkušeností v oblasti rozvoje trhu práce a...Vloženo: 19. června 2018
Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje: zajímavá data o rekvalifikacích a zaměstnatelnosti mladých lidí v regionu

Na webových stránkách www.monitorzk.cz jsou nově publikována zajímavá data. Aktuálně chceme upozornit především na dvě témata, a to je oblast rekvalifikací a také uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce.

V sekci Vzdělávání...Vloženo: 19. června 2018
V červnu startuje 2. kolo absolventských stáží ve firmách

Projekt Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje (KHK ZK) s názvemVloženo: 30. května 2018
Práce rukama bude čím dál víc ceněná,


říká Adam Kruťa, čerstvý automechanik a účastník projektu Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

Majitele autoservisu v Tečovicích nedaleko Zlína Davida...Vloženo: 24. května 2018
Pokračování v započatých projektech

-podání projektové žádosti na další období V55
-řízení Paktu zaměstnanosti
-realizace stávajících projektůVloženo: 22. května 2018
Co se podařilo Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje v roce 2017

Vloženo: 26. dubna 2018
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Hradci Králové

Dne 6. 4 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo 6. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, paní Marie Bílkové. Jednání bylo  zaměřeno na tři...Vloženo: 3. dubna 2018
Článek v časopise Firemní partner

V lednovém čísle časopisu Firemní partner byl uveřejněn článek 30 perspektivních profesí Zlínského kraje.Vloženo: 27. února 2018
30 perspektivních profesí ve Zlínském kraji

Projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje přináší mimo jiné zajímavý pohled na třicítku profesí, které byly vybrány jako klíčové z hlediska jejich...
Vloženo: 27. února 2018
Startuje nový web s daty o zaměstnanosti

Nové webové stránky www.monitorzk.cz s aktuálními daty o zaměstnanosti ve Zlínském kraji jsou spuštěny! Návštěvníci se na nich dozvědí podrobnosti o zaměstnanosti mladých lidí ve Zlínském kraji, o klíčových profesích...
Vloženo: 20. října 2017
Technický jarmark ve Vsetíně

Dne 20. října 2017 proběhl v průmyslovém areálu Zbrojovky další ročník Technického jarmarku ve Vsetíně, který pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s významnými místními firmami a středními školami. Pro téměř...
Vloženo: 13. října 2017
Technický jarmark ve Valašském Meziříčí

Valašskomeziříčské firmy působící v oblasti strojírenství, chemie, světelné techniky a zpracování masa se otevřely žákům 8. + 9.třídzákladních škol. Exkurze proběhly v pátek 13. října v rámci 3. ročníku Technického jarmarku....
Vloženo: 11. října 2017
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Ostravě


Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnilo již 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, jehož organizátorem byl Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Setkání se uskutečnilo za účasti generální ředitelky...
Vloženo: 6. října 2017
Technický jarmark - Rožnov pod Radhoštěm

Rožnově pod Radhoštěm proběhl Technický jarmark Rožnovské firmy působící v oblasti strojírenství, gumárenství, elektrotechniky a mikroprocesorové techniky se otevřely žákům jedenácti základních škol. Kromě výrobních provozů představily svá vývojová střediska a...Vloženo: 3. října 2017
Diskuzní fórum na téma polytechnické a odborné vzdělání ve Zlínském kraji

Dne 3. 10. 2017 se uskutečnila v Kongresovém centru ve Zlíně akce nového formátu, jejímž cílem bylo nastartovat systém vzájemné informovanosti a spolupráce v oblasti školství. Konference se...
Vloženo: 15. září 2017
Den řemesel 2017

Krajská hospodářská komora pořádá 22. září pátý ročník Dne řemesel. Společně s významnými výrobními firmami chystá zajímavý program v duchu podpory technického vzdělávání.

V pátek 22.září, se firmy působící v oblasti strojírenství,...
Vloženo: 15. září 2017
Technické jarmarky 2017

Jedním z cílů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je podpora odborného vzdělávání. I v letošním roce bychom rádi navázali na tradici podzimních Technických jarmarků, které představují jak technické obory, jako vysoce perspektivní, tak...
Vloženo: 2. května 2017
Založení Paktu zaměstnanosti

Ve středu 30. března 2016 došlo, na Krajském úřadu Zlínského Kraje, k podpisu Dohody o spolupráci – Paktu zaměstnanosti. Tuto dohodu za KHK ZK podepsala její předsedkyně,Ing. Ivona Huňková.„Naše Krajská hospodářská komora Zlínského kraje získala mandát jako nositel...Vloženo: 1. května 2017
Nové projekty Institutu

Institut Krajské hospodářské komory realizuje dva nové projekty. 

Jedná se o projekt KOMPAS, jehož cílem je vytvoření udržitelného systému...

Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx