AKTUALITY

Vloženo: 20. června 2024
8. národní finále technických nadšenců, zvědavců a talentů T-PROFI CzechSkills Junior 2024

17. – 18. června 2024 se 127 finalistů sešlo na 8. národním finále T-PROFI v Hotelu Aquapalace Praha.  

Pro všechny finalisty začalo letošní finále společným pondělním odpolednem. Po ubytování v hotelu využili možnost návštěvy vodního...Vloženo: 22. května 2024
Exkurze v rožnovské technologické firmě ON Semiconductor Czech Republic

Do společnosti onsemi, valašského Silicon Valley, jsme zavítali s kariérovými poradkyněmi, a to opět v rámci projektu Nestereo (reg. č. CZ.03.01.02/00/22_020/0000818). Získali jsme představu o výrobě čipů. Dozvěděli jsme se o možnostech...Vloženo: 17. dubna 2024
I při volbě povolání se dá plavat proti proudu. Projekt NESTEREO přináší příběhy žen a mužů v netypických profesích.

Při rozhodování o kariéře často hrají tradiční představy o vhodných povoláních pro chlapce a dívky klíčovou roli. Mladí lidé mnohdy nakonec nevolí obor podle svých vlastních představ a silných stránek, ale podléhají společenskému tlaku na výběr...Vloženo: 27. března 2024
Exkurze v Moravia Cans, a. s.

V rámci projektu Nestereo (reg. č. CZ.03.01.02/00/22_020/0000818) jsme 25. března uspořádali pro kariérové poradce ze škol další z řady exkurzí do firem našeho regionu.  Tentokrát nás přivítali v bojkovické společnosti MORAVIA CANS, která je předním evropským...Vloženo: 14. února 2024
Soutěž Talenty pro firmy ,,T-PROFI

Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy ,,T-PROFI“ 

13. února 2024 se v areálu Experimentária Střední průmyslové školy v Otrokovicích utkalo rekordních 7 týmů v soutěži s názvem Talenty pro firmy ,,T-PROFI“. Akci pořádala Krajská...Vloženo: 2. listopadu 2023
Veletrh práce a vzdělávání Zlín 1. 11. 2023

Další úspěšný ročník Veletrhu práce a vzdělávání Zlín je za námi.
Ve středu 1. listopadu 2023 se v Kongresovém centru ve Zlíně uskutečnil další ročník Veletrhu práce a vzdělávání. Tato významná událost, kterou připravila Krajská hospodářská komora...Vloženo: 1. srpna 2023
Rozšíření Datové platformy

Díky projektu NESTEREO připravujeme úpravy a rozšíření portálu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje.

Vznikne nová sekce portálu s názvem „Trochu jiná kariéra“, která bude ukazovat možnosti uplatnění dívek a chlapců v oborech,...Vloženo: 28. června 2023
Finále soutěže T-Profi 27. 6. 2023

7. ročník národního finále odborné soutěže Talenty pro firmy T-Profi 2023 ovládl tým Pardubického kraje. V časovém limitu tří hodin nejkvalitněji sestavil model přečerpávací a větrné elektrárny. Akce je součástí národních profesních soutěží CzechSkills oboru...Vloženo: 16. června 2023
„ZAMĚSTNAVATELÉ SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ“: KONFERENCE PRO KARIÉROVÉ A VÝCHOVNÉ PORADCE, ZAMĚSTNAVATELE I ODBORNOU VEŘEJNOST

Dne 14. června 2023 uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, v rámci projektu IKAP II, konferenci určenou zejména kariérovým a výchovným poradcům. 

Cílem konference bylo ukázat inspirativní příklady partnerské...Vloženo: 26. května 2023
TECHNICKÝ JARMARK ZLÍN 2023: ŽÁCI A ŽÁKYNĚ ZLÍNSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL NAVŠTÍVILI DESET VÝZNAMNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ VE ZLÍNĚ A OKOLÍ

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila na čtvrtek 25. května 2023 exkurze do provozů deseti významných místních firem
Akce se zúčastnilo bezmála 300 žáků a žákyň z pěti zlínských základních škol.

Technický jarmark...Vloženo: 13. dubna 2023
Girls day 13. 4. 2023

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje uspořádala ve spolupráci s Fakultou aplikované informatiky Univerzity T. Bati ve Zlíně (FAI) a softwarovou firmou Edhouse s.r.o. výjimečnou akci nazvanou Girls Day určenou studentkám středních škol. Jedná se o akci inspirovanou...Vloženo: 10. února 2023
Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy T-PROFI, 9. 2. 2023

9. února 2023 se v areálu Experimentária Střední průmyslové školy v Otrokovicích utkalo 5 týmů v soutěži s názvem Talenty pro firmy. Akci pořádala Krajská Hospodářská komora Zlínského kraje a spoluorganizátorem byla Střední průmyslová škola...Vloženo: 2. listopadu 2022
Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2022

Ve středu 2.11.2022 se v atraktivních prostorách Kongresového centra ve Zlíně uskutečnil již 4. ročník Veletrhu práce a vzdělávání. Na akci, kterou připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, se představilo 70 vystavovatelů z řad středních škol a...Vloženo: 18. října 2022
Podzimní akce pro žáky základních škol

Rozhodnutí o budoucím povolání je nelehký krok, který má před sebou každý žák či žákyně deváté třídy základní školy. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje proto připravuje na podzim řadu akcí s cílem informovat a inspirovat.

Jsou...Vloženo: 30. června 2022
Talenty pro firmy T-PROFI - 6. NÁRODNÍ FINÁLE - 28. 6.2022

28. června 2022 se v areálu hotelu AquaPalace Prague uskutečnilo 6. národní finále soutěže žáků a studentů Talenty pro firmy T-PROFI organizované Hospodářskou komorou a Středním podnikatelským stavem.

V soutěži se utkalo 11 týmů z ČR a 1 tým z...Vloženo: 17. června 2022
10. zasedání teritoriálních paktů zaměstnanosti se uskutečnilo 9. a 10. června

Ve čtvrtek 9. a pátek 10. června se uskutečnilo 10. zasedání teritoriálních paktů zaměstnanosti. Letošní setkání se uskutečnilo v Chebu pod záštitou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Pakty zaměstnanosti působí ve všech krajích,...Vloženo: 16. června 2022
KONFERENCE pro kariérové a výchovné poradce - Digitalizace, automatizace, Green Deal, udržitelnost – nové výzvy pro trh práce

Kariéroví i výchovní poradci ze škol, pedagogové, zaměstnavatelé i širší odborná veřejnost se sešli ve středu 15. 6. 2022 na konferenci, jejímž cílem bylo upozornit na rychlý vývoj technologií a měnící se potřeby zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti žáků a...Vloženo: 27. května 2022
Technický jarmark Zlín 2022: Žáci a žákyně zlínských základních škol navštívili šest významných zaměstnavatelů ve Zlíně a okolí

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila na čtvrtek 26. května 2022 pro bezmála 200 žáků a žákyň pěti zlínských základních škol exkurze do provozů šesti významných místních firem. Technický jarmark Zlín je již tradiční akce určená žákům 7. až...Vloženo: 11. května 2022
KONFERENCE pro kariérové a výchovné poradce - Digitalizace, automatizace, Green Deal, udržitelnost - nové výzvy pro trh práce

Akce je určena kariérovým a výchovným poradcům, pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i zástupcům zaměstnavatelů.

Těšit se můžete na nabitý program (viz níže) zaměřený na využití moderních technologií v průmyslu i jinde, aktuální trendy na...Vloženo: 28. dubna 2022
Girl's Day 2022: Úspěšné vědkyně, IT manažerky i stavební inženýrka inspirovaly studentky gymnázií

Den nabitý informacemi, sdílenými životními zkušenostmi nebo ukázkami práce ve vědeckých laboratořích zažily studentky gymnázií ze Vsetína a Otrokovic, které se zúčastnily akce Girl's Day 26. dubna ve Zlíně. 
Vloženo: 30. března 2022
Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy ,,T-PROFI“

24. března 2022 se v areálu Experimentária Střední průmyslové školy v Otrokovicích utkalo 5 soutěžních týmů. Akci pořádala Krajská Hospodářská komora Zlínského kraje a spoluorganizátorem byla Střední průmyslová škola Otrokovice.

Do...Vloženo: 15. března 2022
Naše milé Zlínsko, kam máš s trhem práce nakročeno?

Trh práce je jedna z mála oblastí, se kterou se v průběhu svého života setká každý člověk. Ať už v roli zaměstnavatele hledajícího vhodného kandidáta na volnou pozici v jeho společnosti, nebo v roli opačné, člověka hledajícího odpovídající zaměstnání. Vývoj se...Vloženo: 21. února 2022
Projekt Narovinu ve Zlínském kraji přinesl zajímavá data o rozdílech mezi ženami a muži na pracovním trhu našeho kraje

Díky projektu vznikla analýza „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje“, která na základě ověřených statistických zdrojů srovnává postavení žen a mužů z různých aspektů.

Z dat vyplývá, že na pracovním trhu Zlínského kraje se...Vloženo: 7. února 2022
Představy o budoucích výdělcích jsou u chlapců a dívek odlišné

Velmi diskutovanou problematikou genderových nerovností na trhu práce jsou rozdíly v odměňování žen a mužů. Rozdíl mezi hrubou měsíční mzdou mužů a žen se obecně nazývá Gender Pay Gap (GPG) a pro Zlínský kraj platí – stejně jako pro ČR jako celek – že ženy na...Vloženo: 21. prosince 2021
Srovnávání genderových rozdílů je v EU pomalé, v ČR ještě pomalejší

Gender Equality Index monitoruje stírání genderových nerovností a srovnává úroveň v jednotlivých zemích EU. Česká republika se dle GE Index 2021 umístila na 22 místě se ziskem 56,7...
Vloženo: 29. listopadu 2021
Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání - Zahraniční dobrá praxe

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro...
Vloženo: 24. listopadu 2021
Genderové předsudky a motivace dívek ke studiu STEM oborů

Mezi žákyněmi pátých ročníků základních škol je vysoký potenciál pro vstup do technických a přírodovědných oborů. V deváté třídě je však situace jiná.  

Podle vztahu k vyučovaným předmětům se téměř 65 % páťaček považuje...Vloženo: 26. října 2021
Přemýšlíte s dětmi o jejich budoucím povolání? Využijte karty klíčových profesí!

Blíží se opět doba, kdy budou žáci 9. tříd podávat přihlášky na střední školu a budou tak rozhodovat o svém budoucím povolání. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí jako zdroj informací portál Vloženo: 25. října 2021
Ženy v oborech ICT

Poptávka po odbornících v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) roste, avšak podíl Evropanů vzdělaných v těchto oborech klesá a ČR není výjimkou. Během pěti let vzrostl počet osob pracujících v ICT v ČR o polovinu. Počet studentů ICT na vysokých...Vloženo: 15. října 2021
Zlín uspořádal 9. celorepublikové setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti

Ve dnech 16. až 17. 9. se ve Zlíně uskutečnilo 9. celorepublikové setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti, které hodnotilo dosavadní přínos paktů a definovalo své priority pro nové programové období.

Setkání zahájil zástupce nejsilnějšího...Vloženo: 12. října 2021
V Kroměříži proběhla přehlídka středních škol

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Zlínský kraj ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Kroměříž uspořádali dne 6. října 2021 Veletrh práce a vzdělávání. 

Přehlídka středních škol doplněná o vybrané firmy regionu...Vloženo: 5. srpna 2021
Které středoškolské obory volí žáci v našem kraji nejčastěji?

Ve školním roce 2020/21 působilo ve Zlínském kraji 69 škol, poskytujících střední a vyšší odborné vzdělání. Studovalo na nich přes 23 tisíc chlapců a dívek, převážně na středních školách (22 564), na vyšších odborných školách méně...Vloženo: 27. července 2021
Muži obsazují manažerské pozice významně častěji než ženy

Ve Zlínském kraji činil v roce 2018 celkový podíl žen na manažerských pozicích 35 %. Muži tedy významně častěji vykonávali pozice spojené s řízením pracovních útvarů než ženy. 

Podíl mužů a žen ve vedoucích pozicích je odlišný,...Vloženo: 25. května 2021
Jak se projevuje úroveň vzdělání na příjmech žen a mužů ve Zlínském kraji

Muži ve Zlínském kraji mají nejčastěji střední vzdělání bez maturity (44,5 % mužů nad 15 let), dále střední s maturitou (30,4 %).  Oproti průměru ČR je zde u mužů méně časté vysokoškolské vzdělání. Zatímco v rámci celé ČR získalo vysokoškolské...Vloženo: 16. dubna 2021
V oblasti realit pracuje v regionu mnohem více žen než v roce 2012, zvýšil se však také výrazně rozdíl v příjmech žen a mužů

Tento zajímavý jev odkryla analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, která vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji. 

Obsahem analýzy je mimo jiné rozbor zastoupení žen v jednotlivých odvětvích ekonomiky a srovnání...Vloženo: 29. března 2021
Příjmy žen a mužů Zlínského kraje podle sektorů ekonomiky

Ženy Zlínského kraje dosahují nejvyšších výdělků v sektoru „Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla“. Průměrný hrubý měsíční výdělek zde přesáhl v roce 2018 u žen 37 tis. Kč (37 166 Kč). Je to zároveň jediný z 19 sektorů hospodářství v regionu, kde...Vloženo: 25. února 2021
Rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele a zaměstnance

Novou příručku pro manažery, personalisty i zaměstnance pečující o malé děti nabízí Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji ve spolupráci se společností TREXIMA, spol. s...Vloženo: 11. února 2021
Zpracovatelský průmysl je především doménou mužů, zastoupení žen se zvyšuje jen velmi pomalu

Zpracovatelský průmysl zaměstnává největší podíl pracovní síly regionu, avšak jedná se především o mužskou část populace, jak ukazuje analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského...Vloženo: 26. ledna 2021
Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0

Anotace: Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě...
Vloženo: 18. prosince 2020
Nejvyšších výdělků u žen ve Zlínském kraji dosahují pracovnice v ozbrojených silách

Zaměstnané ženy našeho regionu mají nejvyšší hrubou měsíční mzdu ve skupině CZ-ISCO 0 „Zaměstnanci v ozbrojených silách“ (43 607 Kč v roce 2018). V této skupině je zároveň dlouhodobě nejmenší rozdíl v průměrném odměňování mužů a žen. V roce 2018 činil...Vloženo: 12. listopadu 2020
Jak si na pracovním trhu v regionu stojí ženy ve srovnání s muži?

Rozdíly jsou velké, ukazuje nová studie, vytvořená díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji.

Na pracovním trhu Zlínského kraje se ženy koncentrují v jiných sektorech a povoláních, než je tomu v případě mužů. Za svou práci pobírají...Vloženo: 24. září 2020
Do organizace 4. ročníku soutěže T-profi letos již podruhé zasáhl COVID

Z důvodu zhoršené epidemické situace jsme byli opět nuceni zrušit konání regionálního kola soutěže Talenty pro firmy neboli T-profi, které se mělo konat 23.9.2020 v prostorách otrokovického Experrimentária.

Smyslem soutěže je...
Vloženo: 15. května 2020
Nejvíce žáků ve Zlínském kraji směřuje na gymnázia

Na 69 středních a vyšších odborných školách Zlínského kraje studuje ve školním roce 2019/20 celkem 22 682 žáků a studentů. Největší skupinu středoškoláků tvoří s počtem 5 662 žáci gymnázií. 

Z celkového počtu gymnazistů studuje 69...Vloženo: 24. února 2020
Inspirace středoškolákům

Poslední, v pořadí již čtvrtou exkurzí, které proběhly v průběhu února 2020, byla završena letošní setkání studentů 2.-3. ročníků gymnázií se zástupci...
Vloženo: 9. září 2019
Produktivita práce a úroveň odměňování ve Zlínském kraji

Analýza přidané hodnoty ZLK 2019 na webu Zlínského kraje
Vloženo: 6. září 2019
Technické jarmarky 2019

V rámci projektu IKAP uspořádá během měsíce října a listopadu Krajská hospodářská komora Zlínského kraje sérii Technických jarmarků 2019. Akce proběhne v pěti městech Zlínského kraje – Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské...Vloženo: 10. června 2019
V prvním červnovém týdnu pořádala KHK ZK Dny řemesel 2019
Vloženo: 3. června 2019
DNY ŘEMESEL 2019
Vloženo: 17. dubna 2019
Girls day - podpora dívek při studiu IT a technických profesí
Vloženo: 11. února 2019
Inspirace středoškolákům - exkurze na technicky vyspělá pracoviště

V pátek 8. 2. 2019 navštívili vybraní studenti Masarykova gymnázia ve Vsetíně mezinárodní automobilovou společnost WOCO STV s.r.o. Zde byli seznámeni s historií a postavením společnosti ve světě a výrobním zaměřením vsetínského závodu, který...Vloženo: 1. února 2019
Inspirace středoškolákům
Vloženo: 25. října 2018
Firmy měly možnost zhodnotit úroveň školní připravy absolventů

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje získala hodnocení 255 absolventů SŠ, VOŠ a VŠ od 144 zaměstnavatelů, kterým v rámci dotazníkového šetření kladla různé otázky týkající se spokojenosti s úrovní školní přípravy. Zajímala se například...Vloženo: 15. října 2018
Veletrh práce a vzděláváníKrajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol interaktivní přehlídku středních škol a významných zaměstnavatelů Zlínského...
Vloženo: 7. září 2018
18 škol zřízených Zlínským krajem je tzv. autorizovanou osobou pro 59 profesních kvalifikací

Zlínský kraj je zřizovatelem velké části středních škol v regionu. Je proto v jeho zájmu sledovat, jak jsou tyto školy aktivní v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, zda pořádají rekvalifikační kurzy a jsou tzv....Vloženo: 4. září 2018
Malé firmy očekávají velké problémy s hledáním řemeslníků a opravářůKrajská hospodářská komora Zlínského kraje zveřejnila výsledky dotazníkového šetření o pracovní poptávce...
Vloženo: 3. července 2018
7.setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR

Ve dnech 21.6. a 22.6.2018 proběhla v Plzni konference teritoriálních paktů zaměstnanosti. Šlo v pořadí již o 7. celostátní setkání paktů zaměstnanosti. Cílem akce bylo zejména síťování a sdílení zkušeností v oblasti rozvoje trhu práce a...Vloženo: 19. června 2018
Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje: zajímavá data o rekvalifikacích a zaměstnatelnosti mladých lidí v regionu

Na webových stránkách www.monitorzk.cz jsou nově publikována zajímavá data. Aktuálně chceme upozornit především na dvě témata, a to je oblast rekvalifikací a také uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce.

V sekci Vzdělávání...Vloženo: 19. června 2018
V červnu startuje 2. kolo absolventských stáží ve firmách

Projekt Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje (KHK ZK) s názvemVloženo: 30. května 2018
Práce rukama bude čím dál víc ceněná,


říká Adam Kruťa, čerstvý automechanik a účastník projektu Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

Majitele autoservisu v Tečovicích nedaleko Zlína Davida...Vloženo: 24. května 2018
Pokračování v započatých projektech

-podání projektové žádosti na další období V55
-řízení Paktu zaměstnanosti
-realizace stávajících projektůVloženo: 22. května 2018
Co se podařilo Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje v roce 2017

Vloženo: 26. dubna 2018
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Hradci Králové

Dne 6. 4 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo 6. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, paní Marie Bílkové. Jednání bylo  zaměřeno na tři...Vloženo: 3. dubna 2018
Článek v časopise Firemní partner

V lednovém čísle časopisu Firemní partner byl uveřejněn článek 30 perspektivních profesí Zlínského kraje.Vloženo: 27. února 2018
30 perspektivních profesí ve Zlínském kraji

Projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje přináší mimo jiné zajímavý pohled na třicítku profesí, které byly vybrány jako klíčové z hlediska jejich...
Vloženo: 27. února 2018
Startuje nový web s daty o zaměstnanosti

Nové webové stránky www.monitorzk.cz s aktuálními daty o zaměstnanosti ve Zlínském kraji jsou spuštěny! Návštěvníci se na nich dozvědí podrobnosti o zaměstnanosti mladých lidí ve Zlínském kraji, o klíčových profesích...
Vloženo: 20. října 2017
Technický jarmark ve Vsetíně

Dne 20. října 2017 proběhl v průmyslovém areálu Zbrojovky další ročník Technického jarmarku ve Vsetíně, který pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s významnými místními firmami a středními školami. Pro téměř...
Vloženo: 13. října 2017
Technický jarmark ve Valašském Meziříčí

Valašskomeziříčské firmy působící v oblasti strojírenství, chemie, světelné techniky a zpracování masa se otevřely žákům 8. + 9.třídzákladních škol. Exkurze proběhly v pátek 13. října v rámci 3. ročníku Technického jarmarku....
Vloženo: 11. října 2017
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Ostravě


Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnilo již 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, jehož organizátorem byl Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Setkání se uskutečnilo za účasti generální ředitelky...
Vloženo: 6. října 2017
Technický jarmark - Rožnov pod Radhoštěm

Rožnově pod Radhoštěm proběhl Technický jarmark Rožnovské firmy působící v oblasti strojírenství, gumárenství, elektrotechniky a mikroprocesorové techniky se otevřely žákům jedenácti základních škol. Kromě výrobních provozů představily svá vývojová střediska a...Vloženo: 3. října 2017
Diskuzní fórum na téma polytechnické a odborné vzdělání ve Zlínském kraji

Dne 3. 10. 2017 se uskutečnila v Kongresovém centru ve Zlíně akce nového formátu, jejímž cílem bylo nastartovat systém vzájemné informovanosti a spolupráce v oblasti školství. Konference se...
Vloženo: 15. září 2017
Den řemesel 2017

Krajská hospodářská komora pořádá 22. září pátý ročník Dne řemesel. Společně s významnými výrobními firmami chystá zajímavý program v duchu podpory technického vzdělávání.

V pátek 22.září, se firmy působící v oblasti strojírenství,...
Vloženo: 15. září 2017
Technické jarmarky 2017

Jedním z cílů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je podpora odborného vzdělávání. I v letošním roce bychom rádi navázali na tradici podzimních Technických jarmarků, které představují jak technické obory, jako vysoce perspektivní, tak...
Vloženo: 2. května 2017
Založení Paktu zaměstnanosti

Ve středu 30. března 2016 došlo, na Krajském úřadu Zlínského Kraje, k podpisu Dohody o spolupráci – Paktu zaměstnanosti. Tuto dohodu za KHK ZK podepsala její předsedkyně,Ing. Ivona Huňková.„Naše Krajská hospodářská komora Zlínského kraje získala mandát jako nositel...Vloženo: 1. května 2017
Nové projekty Institutu

Institut Krajské hospodářské komory realizuje dva nové projekty. 

Jedná se o projekt KOMPAS, jehož cílem je vytvoření udržitelného systému...

Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx