AKTUALITY

Vloženo: 29. listopadu 2021
Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání - Zahraniční dobrá praxe

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro...
Vloženo: 24. listopadu 2021
Genderové předsudky a motivace dívek ke studiu STEM oborů

Mezi žákyněmi pátých ročníků základních škol je vysoký potenciál pro vstup do technických a přírodovědných oborů. V deváté třídě je však situace jiná.  

Podle vztahu k vyučovaným předmětům se téměř 65 % páťaček považuje...Vloženo: 26. října 2021
Přemýšlíte s dětmi o jejich budoucím povolání? Využijte karty klíčových profesí!

Blíží se opět doba, kdy budou žáci 9. tříd podávat přihlášky na střední školu a budou tak rozhodovat o svém budoucím povolání. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí jako zdroj informací portál Vloženo: 25. října 2021
Ženy v oborech ICT

Poptávka po odbornících v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) roste, avšak podíl Evropanů vzdělaných v těchto oborech klesá a ČR není výjimkou. Během pěti let vzrostl počet osob pracujících v ICT v ČR o polovinu. Počet studentů ICT na vysokých...Vloženo: 15. října 2021
Zlín uspořádal 9. celorepublikové setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti

Ve dnech 16. až 17. 9. se ve Zlíně uskutečnilo 9. celorepublikové setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti, které hodnotilo dosavadní přínos paktů a definovalo své priority pro nové programové období.

Setkání zahájil zástupce nejsilnějšího...Vloženo: 12. října 2021
V Kroměříži proběhla přehlídka středních škol

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Zlínský kraj ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Kroměříž uspořádali dne 6. října 2021 Veletrh práce a vzdělávání. 

Přehlídka středních škol doplněná o vybrané firmy regionu...Vloženo: 5. srpna 2021
Které středoškolské obory volí žáci v našem kraji nejčastěji?

Ve školním roce 2020/21 působilo ve Zlínském kraji 69 škol, poskytujících střední a vyšší odborné vzdělání. Studovalo na nich přes 23 tisíc chlapců a dívek, převážně na středních školách (22 564), na vyšších odborných školách méně...Vloženo: 27. července 2021
Muži obsazují manažerské pozice významně častěji než ženy

Ve Zlínském kraji činil v roce 2018 celkový podíl žen na manažerských pozicích 35 %. Muži tedy významně častěji vykonávali pozice spojené s řízením pracovních útvarů než ženy. 

Podíl mužů a žen ve vedoucích pozicích je odlišný,...Vloženo: 25. května 2021
Jak se projevuje úroveň vzdělání na příjmech žen a mužů ve Zlínském kraji

Muži ve Zlínském kraji mají nejčastěji střední vzdělání bez maturity (44,5 % mužů nad 15 let), dále střední s maturitou (30,4 %).  Oproti průměru ČR je zde u mužů méně časté vysokoškolské vzdělání. Zatímco v rámci celé ČR získalo vysokoškolské...Vloženo: 16. dubna 2021
V oblasti realit pracuje v regionu mnohem více žen než v roce 2012, zvýšil se však také výrazně rozdíl v příjmech žen a mužů

Tento zajímavý jev odkryla analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, která vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji. 

Obsahem analýzy je mimo jiné rozbor zastoupení žen v jednotlivých odvětvích ekonomiky a srovnání...Vloženo: 29. března 2021
Příjmy žen a mužů Zlínského kraje podle sektorů ekonomiky

Ženy Zlínského kraje dosahují nejvyšších výdělků v sektoru „Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla“. Průměrný hrubý měsíční výdělek zde přesáhl v roce 2018 u žen 37 tis. Kč (37 166 Kč). Je to zároveň jediný z 19 sektorů hospodářství v regionu, kde...Vloženo: 25. února 2021
Rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele a zaměstnance

Novou příručku pro manažery, personalisty i zaměstnance pečující o malé děti nabízí Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji ve spolupráci se společností TREXIMA, spol. s...Vloženo: 11. února 2021
Zpracovatelský průmysl je především doménou mužů, zastoupení žen se zvyšuje jen velmi pomalu

Zpracovatelský průmysl zaměstnává největší podíl pracovní síly regionu, avšak jedná se především o mužskou část populace, jak ukazuje analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského...Vloženo: 26. ledna 2021
Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0

Anotace: Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě...
Vloženo: 18. prosince 2020
Nejvyšších výdělků u žen ve Zlínském kraji dosahují pracovnice v ozbrojených silách

Zaměstnané ženy našeho regionu mají nejvyšší hrubou měsíční mzdu ve skupině CZ-ISCO 0 „Zaměstnanci v ozbrojených silách“ (43 607 Kč v roce 2018). V této skupině je zároveň dlouhodobě nejmenší rozdíl v průměrném odměňování mužů a žen. V roce 2018 činil...Vloženo: 12. listopadu 2020
Jak si na pracovním trhu v regionu stojí ženy ve srovnání s muži?

Rozdíly jsou velké, ukazuje nová studie, vytvořená díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji.

Na pracovním trhu Zlínského kraje se ženy koncentrují v jiných sektorech a povoláních, než je tomu v případě mužů. Za svou práci pobírají...Vloženo: 24. září 2020
Do organizace 4. ročníku soutěže T-profi letos již podruhé zasáhl COVID

Z důvodu zhoršené epidemické situace jsme byli opět nuceni zrušit konání regionálního kola soutěže Talenty pro firmy neboli T-profi, které se mělo konat 23.9.2020 v prostorách otrokovického Experrimentária.

Smyslem soutěže je...
Vloženo: 15. května 2020
Nejvíce žáků ve Zlínském kraji směřuje na gymnázia

Na 69 středních a vyšších odborných školách Zlínského kraje studuje ve školním roce 2019/20 celkem 22 682 žáků a studentů. Největší skupinu středoškoláků tvoří s počtem 5 662 žáci gymnázií. 

Z celkového počtu gymnazistů studuje 69...Vloženo: 24. února 2020
Inspirace středoškolákům

Poslední, v pořadí již čtvrtou exkurzí, které proběhly v průběhu února 2020, byla završena letošní setkání studentů 2.-3. ročníků gymnázií se zástupci...
Vloženo: 9. září 2019
Produktivita práce a úroveň odměňování ve Zlínském kraji

Analýza přidané hodnoty ZLK 2019 na webu Zlínského kraje
Vloženo: 6. září 2019
Technické jarmarky 2019

V rámci projektu IKAP uspořádá během měsíce října a listopadu Krajská hospodářská komora Zlínského kraje sérii Technických jarmarků 2019. Akce proběhne v pěti městech Zlínského kraje – Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské...Vloženo: 10. června 2019
V prvním červnovém týdnu pořádala KHK ZK Dny řemesel 2019
Vloženo: 3. června 2019
DNY ŘEMESEL 2019
Vloženo: 17. dubna 2019
Girls day - podpora dívek při studiu IT a technických profesí
Vloženo: 11. února 2019
Inspirace středoškolákům - exkurze na technicky vyspělá pracoviště

V pátek 8. 2. 2019 navštívili vybraní studenti Masarykova gymnázia ve Vsetíně mezinárodní automobilovou společnost WOCO STV s.r.o. Zde byli seznámeni s historií a postavením společnosti ve světě a výrobním zaměřením vsetínského závodu, který...Vloženo: 1. února 2019
Inspirace středoškolákům
Vloženo: 25. října 2018
Firmy měly možnost zhodnotit úroveň školní připravy absolventů

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje získala hodnocení 255 absolventů SŠ, VOŠ a VŠ od 144 zaměstnavatelů, kterým v rámci dotazníkového šetření kladla různé otázky týkající se spokojenosti s úrovní školní přípravy. Zajímala se například...Vloženo: 15. října 2018
Veletrh práce a vzděláváníKrajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol interaktivní přehlídku středních škol a významných zaměstnavatelů Zlínského...
Vloženo: 7. září 2018
18 škol zřízených Zlínským krajem je tzv. autorizovanou osobou pro 59 profesních kvalifikací

Zlínský kraj je zřizovatelem velké části středních škol v regionu. Je proto v jeho zájmu sledovat, jak jsou tyto školy aktivní v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, zda pořádají rekvalifikační kurzy a jsou tzv....Vloženo: 4. září 2018
Malé firmy očekávají velké problémy s hledáním řemeslníků a opravářůKrajská hospodářská komora Zlínského kraje zveřejnila výsledky dotazníkového šetření o pracovní poptávce...
Vloženo: 3. července 2018
7.setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR

Ve dnech 21.6. a 22.6.2018 proběhla v Plzni konference teritoriálních paktů zaměstnanosti. Šlo v pořadí již o 7. celostátní setkání paktů zaměstnanosti. Cílem akce bylo zejména síťování a sdílení zkušeností v oblasti rozvoje trhu práce a...Vloženo: 19. června 2018
Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje: zajímavá data o rekvalifikacích a zaměstnatelnosti mladých lidí v regionu

Na webových stránkách www.monitorzk.cz jsou nově publikována zajímavá data. Aktuálně chceme upozornit především na dvě témata, a to je oblast rekvalifikací a také uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce.

V sekci Vzdělávání...Vloženo: 19. června 2018
V červnu startuje 2. kolo absolventských stáží ve firmách

Projekt Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje (KHK ZK) s názvemVloženo: 30. května 2018
Práce rukama bude čím dál víc ceněná,


říká Adam Kruťa, čerstvý automechanik a účastník projektu Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

Majitele autoservisu v Tečovicích nedaleko Zlína Davida...Vloženo: 24. května 2018
Pokračování v započatých projektech

-podání projektové žádosti na další období V55
-řízení Paktu zaměstnanosti
-realizace stávajících projektůVloženo: 22. května 2018
Co se podařilo Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje v roce 2017

Vloženo: 26. dubna 2018
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Hradci Králové

Dne 6. 4 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo 6. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, paní Marie Bílkové. Jednání bylo  zaměřeno na tři...Vloženo: 3. dubna 2018
Článek v časopise Firemní partner

V lednovém čísle časopisu Firemní partner byl uveřejněn článek 30 perspektivních profesí Zlínského kraje.Vloženo: 27. února 2018
30 perspektivních profesí ve Zlínském kraji

Projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje přináší mimo jiné zajímavý pohled na třicítku profesí, které byly vybrány jako klíčové z hlediska jejich...
Vloženo: 27. února 2018
Startuje nový web s daty o zaměstnanosti

Nové webové stránky www.monitorzk.cz s aktuálními daty o zaměstnanosti ve Zlínském kraji jsou spuštěny! Návštěvníci se na nich dozvědí podrobnosti o zaměstnanosti mladých lidí ve Zlínském kraji, o klíčových profesích...
Vloženo: 20. října 2017
Technický jarmark ve Vsetíně

Dne 20. října 2017 proběhl v průmyslovém areálu Zbrojovky další ročník Technického jarmarku ve Vsetíně, který pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s významnými místními firmami a středními školami. Pro téměř...
Vloženo: 13. října 2017
Technický jarmark ve Valašském Meziříčí

Valašskomeziříčské firmy působící v oblasti strojírenství, chemie, světelné techniky a zpracování masa se otevřely žákům 8. + 9.třídzákladních škol. Exkurze proběhly v pátek 13. října v rámci 3. ročníku Technického jarmarku....
Vloženo: 11. října 2017
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Ostravě


Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnilo již 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, jehož organizátorem byl Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Setkání se uskutečnilo za účasti generální ředitelky...
Vloženo: 6. října 2017
Technický jarmark - Rožnov pod Radhoštěm

Rožnově pod Radhoštěm proběhl Technický jarmark Rožnovské firmy působící v oblasti strojírenství, gumárenství, elektrotechniky a mikroprocesorové techniky se otevřely žákům jedenácti základních škol. Kromě výrobních provozů představily svá vývojová střediska a...Vloženo: 3. října 2017
Diskuzní fórum na téma polytechnické a odborné vzdělání ve Zlínském kraji

Dne 3. 10. 2017 se uskutečnila v Kongresovém centru ve Zlíně akce nového formátu, jejímž cílem bylo nastartovat systém vzájemné informovanosti a spolupráce v oblasti školství. Konference se...
Vloženo: 15. září 2017
Den řemesel 2017

Krajská hospodářská komora pořádá 22. září pátý ročník Dne řemesel. Společně s významnými výrobními firmami chystá zajímavý program v duchu podpory technického vzdělávání.

V pátek 22.září, se firmy působící v oblasti strojírenství,...
Vloženo: 15. září 2017
Technické jarmarky 2017

Jedním z cílů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je podpora odborného vzdělávání. I v letošním roce bychom rádi navázali na tradici podzimních Technických jarmarků, které představují jak technické obory, jako vysoce perspektivní, tak...
Vloženo: 2. května 2017
Založení Paktu zaměstnanosti

Ve středu 30. března 2016 došlo, na Krajském úřadu Zlínského Kraje, k podpisu Dohody o spolupráci – Paktu zaměstnanosti. Tuto dohodu za KHK ZK podepsala její předsedkyně,Ing. Ivona Huňková.„Naše Krajská hospodářská komora Zlínského kraje získala mandát jako nositel...Vloženo: 1. května 2017
Nové projekty Institutu

Institut Krajské hospodářské komory realizuje dva nové projekty. 

Jedná se o projekt KOMPAS, jehož cílem je vytvoření udržitelného systému...

Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx