AKTUALITY

Vloženo: 15. října 2021
Zlín uspořádal 9. celorepublikové setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti

Ve dnech 16. až 17. 9. se ve Zlíně uskutečnilo 9. celorepublikové setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti, které hodnotilo dosavadní přínos paktů a definovalo své priority pro nové programové období.

Setkání zahájil zástupce nejsilnějšího signatáře Ing. Tomáš Janča ze Zlínského kraje, který přivítal přítomné zástupce všech 13 paktů.

V prvním bloku představily postupně všechny pakty své zaměření a své stěžejní projekty. Došlo tak nejen k diskuzi nad zkušenostmi, ale i vzájemnou inspiraci. 

Pro témata druhého bloku přijali pozvání zástupci MPSV Kateřina Budínová ředitelka odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita a Jiří Šatava, ředitel odboru politiky zaměstnanosti MPSV. Ing. Budínová hovořila zejména o novém Operačním programu Zaměstnanost+, přičemž první výzvy lze očekávat v 1. pololetí 2022, výzvy pro pakty pravděpodobně až v roce 2023. Uvedla, že MPSV kladně hodnotí dosavadní činnost paktů a nabídla paktům diskuzi i spolupráci k nastavení výzev. Zároveň se pakty s MPSV, prostřednictvím Ing. Budínové, dohodly na vypracování společného stanoviska k tvorbě a podmínkám budoucích výzev vhodných pro teritoriální pakty zaměstnanosti. V rámci OPZ+ mohou být pakty nápomocny se systémovými projekty. Jedním z takových projektů je nyní realizovaný projekt KOMPAS-predikce trhu práce.  O průběhu, budoucnosti a využitelnosti projektu hovořil Jiří Šatava. Uvedl, že financování z OPZ+ po roce 2022 nebude možné. MPSV si je vědoma přínosu regionálních pracovišť pro relevantní predikace a hledá způsob, jak jejich činnost zachovat.

Cílem jednání následujícího dne bylo vytvoření strategie dalšího rozvoje teritoriálních paktů zaměstnanosti. Prezentovalo se a diskutovalo nad spoluprací firem a škol v oblasti vzdělávání, hodnotila se spolupráce paktů se stakeholdery na regionální úrovni, či o budoucím zaměření a prioritách paktů. Závěrečná usnesení jsou publikována na www.institut.cz . Teritoriální pakty zaměstnanosti konstatovaly, že jsou otevřeny ke spolupráci, jako u jednotlivých intervencí, tak u systémových řešení. Pakty jsou připraveny realizovat systémové projekty, které nejsou a nebudou v kompetenci Krajských poboček ÚP a projektů realizovaných Krajskou hospodářskou komorou.

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx