AKTUALITY

Vloženo: 3. července 2018
7.setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR

Ve dnech 21.6. a 22.6.2018 proběhla v Plzni konference teritoriálních paktů zaměstnanosti. Šlo v pořadí již o 7. celostátní setkání paktů zaměstnanosti. Cílem akce bylo zejména síťování a sdílení zkušeností v oblasti rozvoje trhu práce a navazování spolupráce a koordinace aktivit mezi jednotlivými pakty v rámci ČR.

Na úvod celé akce promluvil k přítomným hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Program konference byl rozdělen do
4 tematických bloků: spolupráce paktů, strategie rozvoje trhu práce, kariérové poradenství a  prvky duálního vzdělávání v ČR. V průběhu dvou dnů se u mikrofonu vystřídalo více než 10 řečníků z nejrůznějších institucí a subjektů. Program celého setkání byl doplněn o prohlídku prostor a aktivit Centra robotiky a exkurzi v pivovaru.

V rámci dvoudenního setkání diskutovali účastníci i o možnostech a vhodných způsobech zapojení paktů zaměstnanosti do současných regionálních i celostátních aktivit. Z vyjádření účastníků vyplynulo, že zástupci paktů jsou aktuálně připraveni se zapojit do zpracování Strategie rozvoje trhu práce na regionální úrovni, jejíž dílčí závěry budou následně využity při tvorbě národní Strategie politiky zaměstnanosti.
< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx