AKTUALITY

Vloženo: 15. května 2020
Nejvíce žáků ve Zlínském kraji směřuje na gymnázia

Na 69 středních a vyšších odborných školách Zlínského kraje studuje ve školním roce 2019/20 celkem 22 682 žáků a studentů. Největší skupinu středoškoláků tvoří s počtem 5 662 žáci gymnázií. 

Z celkového počtu gymnazistů studuje 69 % na čtyřletých gymnáziích (3 918), 23,8 % na osmiletých gymnáziích (1 348, v rámci středoškoláků počítáno pouze s žáky 4. -8. tříd), zbytek tvoří žáci šestiletých gymnázií (290) a žáci gymnázií se sportovní přípravou (106).

Druhou příčku co do počtu žáků a studentů zaujímají střední školy v oborech strojírenství a strojírenské výroby. Ve školním roce 2019/20 je navštěvuje 3 071 žáků, nejvíce v oboru Strojírenství (908), Mechanik seřizovač (586) a Obráběč kovů (438).  Třetí významnou skupinou středních a vyšších odborných škol co do počtu studujících jsou školy se zaměřením na ekonomii a administrativu (1 877 žáků a studentů).  Následují školy se zaměřením na elektrotechniku, telekomunikační a výpočetní techniku (1 476 žáků a studentů), školy v oborech gastronomie a hotelnictví (1 359 žáků a studentů).  Kolem tisícovky mladých lidí studuje ve Zlínském kraji v oblasti zdravotnictví (1 116), stavebnictví (1 023), ale také i na školách se zaměřením na umění a tvorbu (1 012).

Tyto a mnoho dalších informací najdete v aktualizovaném monitoru Žáci středních a vyšších odborných škol na publikačním portále Svět práce v moderních souvislostech, který provozuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Data pro zpracování poskytl Zlínský kraj.


https://www.monitorzk.cz/zamestnatelnost-mladych/zaci-strednich-a-vyssich-odbornych-skol< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx