AKTUALITY

Vloženo: 3. října 2017
Diskuzní fórum na téma polytechnické a odborné vzdělání ve Zlínském kraji

Dne 3. 10. 2017 se uskutečnila v Kongresovém centru ve Zlíně akce nového formátu, jejímž cílem bylo nastartovat systém vzájemné informovanosti a spolupráce v oblasti školství. Konference se uskutečnila
jako součást realizace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a Akčního plánu Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje, na jejíž organizaci se podílela Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Zlínský kraj.

Pozvání radního Zlínského kraje pro oblast školství Petra Gazdíka přijalo na devadesát účastníků, mezi nimiž byli kromě zástupců Zlínského kraje i ředitelé středních škol a učilišť, kariéroví poradci, zástupci úřadu práce a zaměstnavatelé. 

Na diskuzním fóru vystoupil i ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Petr Bannert, který stav odborného vzdělávání ve Zlínském kraji hodnotil velmi pozitivně. Ve svém příspěvku uvedl, že podíl nově přijímaných žáků do odborného vzdělávání s maturitní zkouškou je ve Zlínském kraji suverénně nejvyšší v rámci celé ČR.

Panelové diskuze byly vedeny interaktivní formou, účastníci mohli klást dotazy i anonymně vyjádřit svůj názor pomocí jednoduché mobilní aplikace. Hlavními diskuzními tématy byla vzdělávací nabídka středních škol, nezaměstnanost absolventů a zavádění prvků duálního vzdělávání do středních odborných škol a učilišť v regionu.< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx