AKTUALITY

Vloženo: 4. září 2018
Malé firmy očekávají velké problémy s hledáním řemeslníků a opravářůKrajská hospodářská komora Zlínského kraje zveřejnila výsledky dotazníkového šetření o pracovní poptávce menších zaměstnavatelů v regionu. Na otázky odpovědělo 233 firem, které zaměstnávají 2802 zaměstnanců.

Největší podíl respondentů pracuje v soukromém sektoru (171 firem s celkovým počtem 1981 zaměstnanců), v menší míře ve
státních, komunálních a družstevních podnicích či firmách s jiným druhem vlastnictví. Z hlediska hlavního předmětu činnosti respondentů převažuje zpracovatelský průmysl (54 podniků), je zde však zastoupena široká škála dalších činností, například vzdělávání (41 podniků), stavebnictví (36 podniků) nebo zemědělství (11 podniků).


Výstupy podávají obraz o struktuře pracovní síly drobných podniků regionu z hlediska vzdělání i pracovního zařazení dle tříd CZ-ISCO s možností filtrovat podle ekonomické činnosti respondentů nebo podle okresu sídla respondentů. Obsahují i data o očekávaném vývoji počtu zaměstnanců do konce roku 2018, o problematicky obsaditelných profesích
či o profesích, za které budou firmy hledat náhradu za zaměstnance odcházející do důchodu.

Čísla hovoří mj. o tom, že z hlediska očekávaného vývoje počtu zaměstnanců se v regionu s výjimkou Kroměřížska předpokládá mírný nárůst zaměstnanců oproti loňskému roku (2017/2018: Zlínsko 1138/1216), Vsetínsko 742/751, Uherskohradišťsko 449/463, Kroměřížsko 473/457). Firmy mají zájem především o řemeslníky a opraváře, montéry, pracovníky, kteří obsluhují stroje a zařízení a také technické a odborné pracovníky. Z hlediska odchodu do důchodu budou zaměstnavatelé hledat náhradu převážně za řemeslníky a opraváře. 100 % dotčených podniků očekává problém s obsazením těchto míst. Stále složitější je mezi mladými najít například zedníky, dlaždiče, kamnáře, truhláře, ale i řidiče nákladních automobilů či tahačů, ošetřovatele v sociálních službách, švadleny nebo uklízeče v hotelích, průmyslových objektech a
dalších zařízeních.

Z výstupů lze také detailně vyčíst, jak tento stav souvisí s úrovní vzdělání pracovníků v jednotlivých okresech i odvětvích. Příkladem jsou čísla z okresu Uherské Hradiště, kde u podniků ve zpracovatelském průmyslu převažují zaměstnanci s výučním listem (51 %), zatímco zaměstnanci se základním vzděláním nebo bez vzdělání tvoří pouze 4,32 %. Pracovní trh však volá po dvojnásobku pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (8,41 %).

Detailní vyhodnocení výsledků najdete na www.monitorzk.cz v monitoru Pracovní poptávka malých zaměstnavatelů.


< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx