AKTUALITY

Vloženo: 7. února 2022
Představy o budoucích výdělcích jsou u chlapců a dívek odlišné

Velmi diskutovanou problematikou genderových nerovností na trhu práce jsou rozdíly v odměňování žen a mužů. Rozdíl mezi hrubou měsíční mzdou mužů a žen se obecně nazývá Gender Pay Gap (GPG) a pro Zlínský kraj platí – stejně jako pro ČR jako celek – že ženy na stejných pozicích jsou placeny hůře než muži.  Důvody příjmové nerovnosti jsou různé, určitě se zde promítá řada okolností jako jsou odchody žen na mateřskou dovolenou nebo péče o děti. Svůj vliv mají, bohužel, i vžité předsudky a stereotypy. Ukazuje se, že dívky už od školního věku předpokládají, že budou mít v budoucnu nižší výdělky než muži.

Existenci tohoto genderového stereotypu dokládají výstupy z šetření profesní orientace žáků, která proběhla v roce 2019 v devátých třídách základních škol a v posledních ročnících středních škol Zlínského kraje. Chlapci a dívky zde kromě představ o své budoucí profesi uváděli i představy o budoucích výdělcích. 

Žáci a žákyně devátých tříd základních škol si mohli volit očekávané výdělky podle nabízených intervalů, např. do 20 tisíc Kč, 20-30 tisíc Kč, 30-40 tisíc Kč apod. Ukázalo se, že čím nižší výdělek, tím větší podíl takto volících respondentů zastupovaly dívky. U nejnižšího intervalu (do 20 tisíc Kč) tvořily dívky více jak tři čtvrtiny respondentů. Od intervalu 30-40 tisíc Kč začali převažovat chlapci a z celkového počtu respondentů, kteří volili interval s nejvyšším výdělkem (100 tisíc Kč a výše), tvořily dívky pouze 20 %. 

Podobný jev zachytil i výzkum profesní orientace u žáků posledních ročníků středních škol Zlínského kraje (2019). Respondenti měli uvést představu o hrubém výdělku po jednom roce práce ve vybraném povolání. Průměrný očekávaný výdělek středoškoláků činil 30 628 Kč, zatímco středoškolačky očekávaly měsíční výdělek na úrovni 25 807 Kč (tj. GPG 16 %).  Největší rozdíl v očekávaných výdělcích se ukázal u studentů maturitních oborů odborných škol, kde dívky očekávaly průměrně o 6 143 Kč nižší hrubou mzdu, tj. GPG ve výši 19 %.

Zdroj: Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, dostupné na Narovinu ve Zlínském kraji • KHK.cz (khkzk.cz)

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx