AKTUALITY

Vloženo: 26. října 2021
Přemýšlíte s dětmi o jejich budoucím povolání? Využijte karty klíčových profesí!

Blíží se opět doba, kdy budou žáci 9. tříd podávat přihlášky na střední školu a budou tak rozhodovat o svém budoucím povolání. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí jako zdroj informací portál www.monitorzk.cz, kde jsou údaje ke třicítce profesí s vysokou perspektivu uplatnit se na pracovním trhu v našem kraji. Každá profese má svou samostatnou kartu, která je jednoduchá a přehledná, přesto však poskytuje komplex všech důležitých informací. 

Karta je rozdělena do čtyř částí. První část poskytuje stručnou charakteristiku daného povolání. Pro ty, kteří by měli zájem o detailnější informaci, je určeno tlačítko „Chci vědět více“, které přepíná přímo na informace o povolání na webu www.nsp.cz.
Druhá část je věnována výdělkům. Jsou zde tři údaje – minimum, střed a maximum hrubé měsíční mzdy. Tato trojice velmi dobře vystihuje skutečnost, že mzdy mohou kolísat, že např. nástupní mzda osoby bez praxe může být diametrálně odlišná od mzdy zkušeného pracovníka. Šipky u číselných hodnot ukazují, jestli se mzdy ve srovnání s předchozím rokem snížily nebo zvýšily. 

Třetí část poskytuje informace o počtu osob, pracujících v dané profesi. Z tohoto čísla si lze dovodit, jestli se jedná o povolání časté nebo spíše výjimečné. I tento údaj je důležitý pro zvážení, jaká je možnost uplatnění na trhu práce. Data jsou doplněna údajem o počtu volných pracovních míst, která byla na Úřadu práce evidována k 31.3.2021. 

Poslední část karty je věnována vzdělání, které je potřebné pro výkon dané profese. Pokud stačí středoškolské vzdělání, je v kartě uveden údaj, kolik středních škol ve Zlínském kraji příslušný obor nabízí a opět pro zájemce o bližší informace je zde tlačítko „Chci vědět více“. To zavede přímo na stránky studijního oboru na www.infoabsolvent.cz. Tady mohou zájemci nalézt detailní informace o studijním oboru a mohou si zde vyfiltrovat přímo konkrétní školy, které toto studium nabízí. 

Údaje na kartách jsou čerpány z oficiálních statistik a jsou každoročně aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla v létě 2021. Jednotlivé karty naleznete na 30 profesí Zlínského kraje - Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje (monitorzk.cz)
< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx