AKTUALITY

Vloženo: 19. června 2018
Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje: zajímavá data o rekvalifikacích a zaměstnatelnosti mladých lidí v regionu

Na webových stránkách www.monitorzk.cz jsou nově publikována zajímavá data. Aktuálně chceme upozornit především na dvě témata, a to je oblast rekvalifikací a také uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce.

V sekci Vzdělávání dospělých pro trh práce najdete ojedinělá komplexní data o tom, kolik, v jaké struktuře a s jakým úspěchem zajišťují pobočky Úřadu práce ve Zlínském kraji rekvalifikace, a celou řadu dalších dat, vztahujících se k této problematice. Například v roce 2016 se prostřednictvím Úřadu práce ve Zlínském kraji zúčastnilo 2564 osob rekvalifikačních kurzů a úspěšně je dokončilo 2093 osob (úspěšnost 81,63 %). Mezi rekvalifikanty převažovali muži    (56,36 %) nad ženami (43,64 %). Z hlediska věkové struktury se nejvíce o získání nových znalostí a dovedností zajímali mladí lidé ve věku od 20 do 24 let (15,87 %), nejmenšími skupinami byly osoby 55-59 let (5,52 %), 60-64 let (0,98 %) a nejmladší skupina do 19 let (1,99 %). S ohledem na dosažené vzdělání převažovali středoškoláci, ať už vyučení bez maturity nebo s maturitou. Z hlediska umístění v oboru po dosažení rekvalifikace se čísla pohybovala v jednotlivých okresech Zlínského kraje od 13 do 22 %. Největší zájem je tradičně o získání řidičských průkazů včetně profesní způsobilosti (642 rekvalifikací, z toho 522 úspěšných), ale také o obor sociálních služeb, účetnictví nebo strojnické, svářečské a jiné odborné průkazy.
„Zvláštní pozornost jsme věnovali profesním rekvalifikacím, tj. rekvalifikacím, které jsou ukončeny státem uznávanou zkouškou před autorizovanou osobou. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou podobně jako např. vysvědčení nebo výuční list. Pozitivní je, že se počty profesních rekvalifikací ve Zlínském kraji stále navyšují. V roce 2016 činil podíl profesních rekvalifikací na celkovém počtu rekvalifikací 9,6 %, což je o nárůst o téměř 3 procentní body proti roku 2015,“ říká Olga Šišková, specialistka na oblast zaměstnanosti.

Počet žáků na středních školách poklesl v kraji o 10 tisíc během deseti let
Ve školním roce 2017/2018 mělo 67 středních škol ve Zlínském kraji (po odečtení žáků nižších
ročníků víceletých gymnázií) celkem 22 136 žáků. Na této úrovni se čísla pohybují čtvrtým rokem, ale před deseti lety byl počet žáků o 10 tisíc vyšší.
Pokud vás zajímají další podrobnosti, klikněte si na monitor Žáci středních a vyšších odborných škol v části Zaměstnatelnost mladých, kde jsou nově data zveřejněna i s dalšími detaily. Na místě najdete i odhad Českého statistického úřadu na základě analýzy demografické situace, podle něhož se do roku 2020 bude počet žáků středních škol v kraji pohybovat zhruba na současné úrovni, pak však nastane pozvolný růst s předpokládaným vrcholem v letech 2026 a 2027, kdy se počet žáků opět přehoupne přes 30 tisíc.

Zpracovaná data od školního roku 2006/2007 až do roku 2016/2017 pocházejí z datového skladu Krajského úřadu Zlínského kraje a byla získána v rámci celorepublikového sběru ze školních matrik, realizovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Data za další školní roky budou postupně doplňována vždy po zpracování dat za nový školní rok. Započítány jsou školy se sídlem ve Zlínském kraji mimo škol zřizovaných MŠMT a Ministerstvem vnitra.

Jak se v průběhu deseti let změnil zájem žáků středních a vyšších  odborných škol ve Zlínském kraji o přírodovědné a technické obory?
Data analyzující počty žáků od školního roku 2006/2007 až do současnosti naznačují mírný pokles. Zatímco před deseti lety byl podíl žáků denního studia v technických a přírodovědných oborech 37,1 %, ve školním roce 2017/2018 to bylo 36,4 % (7955 osob). Na druhou stranu vidíme pozitivní trend v posledních čtyřech letech, o čemž svědčí nárůst zájmu dětí o studium technických a přírodovědných oborů. Například ve školním roce 2014/2015 tvořil podíl dětí v uvedené kategorii pouze 34,6 %.

Podrobnosti o tom, jak se vyvíjejí počty žáků a absolventů těchto oborů a jaký je jejich podíl na celkovém počtu žáků a studentů všech oborů, můžete detailně procházet a podle oborů i filtrovat na těchto webových stránkách. Grafy rovněž zachycují strukturu studijních oborů a jejich propojení s jednotlivými školami ve Zlínském kraji (na jakých školách jsou jednotlivé obory vyučovány). Jedna z tabulek porovnává celkový počet žáků v jednotlivých školách ve Zlínském kraji s počtem žáků přijatých do prvních ročníků.


Jak jsou úspěšní absolventi jednotlivých oborů na trhu práce?
Zcela nové údaje obsahuje monitor Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia, který sleduje různé ukazatele týkající se nezaměstnanosti absolventů učebních a maturitních oborů v kraji a přechody absolventů maturitních oborů na vyšší odborné či vysoké školy. Prezentovaná data poskytují přehled o úspěšnosti absolventů jednotlivých oborů na trhu práce. Data mimo jiné dokládají, že celkový počet absolventů v roce 2017 ve Zlínském kraji byl 4868, přičemž podle odhadu 1182 z nich pokračovalo v dalším studiu. Míra nezaměstnanosti absolventů středních škol ve Zlínském kraji (k 30.4.2017) byla 4,82 %. 

Monitor obsahuje celou řadu zajímavých údajů, které mohou sloužit politikům, zaměstnavatelům a dalším subjektům pro budoucí rozhodování. Např. že počet absolventů učebních oborů v roce 2017 je téměř shodný s počtem absolventů gymnázií (1347 a 1311), dále můžeme sledovat vývoj míry nezaměstnanosti absolventů od roku 2015 (9,41 %) do roku 2017 (4,82 %), data o počtech absolventů a míře nezaměstnanosti lze sledovat až v detailech na jednotlivé studijní obory (je možné zvlášť vyfiltrovat učební, zvlášť maturitní obory a pak sledovat počty absolventů). Ukazuje se, že disproporce mezi reálným stavem a požadavky z praxe jsou v některých oborech enormní. Například v učebním oboru Technická chemie a chemie silikátů ukončilo studium v roce 2017 jen 8 absolventů. Přitom se jedná o obor, ze kterého vychází gumaři a plastikáři (a gumařů pracuje ve Zlínském kraji cca 4200!).


< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx