AKTUALITY

Vloženo: 24. listopadu 2021
Genderové předsudky a motivace dívek ke studiu STEM oborů

Mezi žákyněmi pátých ročníků základních škol je vysoký potenciál pro vstup do technických a přírodovědných oborů. V deváté třídě je však situace jiná.  

Podle vztahu k vyučovaným předmětům se téměř 65 % páťaček považuje za technický typ (16,4 % čistě technický a 48,2 % spíše technický typ). Žákyně uvádí jako svá nejoblíbenější povolání nejčastěji profese se zaměřením přírodovědným (42 %). Technické profese preferuje 20 % žákyň a 38 % dívek se orientuje na humanitní profese.  U dívek v deváté třídě lze sledovat významně nižší preference technických předmětů. Podíl dívek čistě technického typu je nižší o 11,2 p.b., v převážně technickém typu o 3,9 p.b. Naproti tomu narůstá o čtvrtinu podíl dívek spíše netechnického typu na 42,1 %. Ukazuje to výzkum bariér technického vzdělávání, realizovaný pro Technickou agenturu ČR (2015). Z něj mimo jiné také vyplývá, že technické profese jsou vnímány pozitivně poměrně velkým množstvím děvčat, ale schází jim motivace tato povolání vykonávat. Zájem o technické obory s věkem žákyň klesá. Jedním z důvodů může být vliv genderových stereotypů, které se přenáší v rodinách i ve společnosti z generace na generaci a podle nichž jsou technické profese stále vnímány jako povolání pro muže. Reálnému uvažování o jejich výkonu dost často brání také zažitá představa „špinavé práce“.  Lze tedy usuzovat, že zvýšením atraktivnosti předmětů, zvýšením informovanosti a cíleným kariérovým poradenstvím by mohly být technické obory ze strany dívek vnímány mnohem pozitivněji.

Zdroj: analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, vypracovaná v rámci projektu Narovinu ve Zlínském kraji. 

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx