AKTUALITY

Vloženo: 11. října 2017
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Ostravě


Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnilo již 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, jehož organizátorem byl Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Setkání se uskutečnilo za účasti generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové, hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka, primátora statutárního města Ostrava Tomáše Macury, zástupců MPSV a MŠMT, podnikatelských a vzdělávacích institucí a dalších signatářů či partnerů teritoriálních paktů zaměstnanosti.

Cílem setkání byla výměna zkušeností při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti a sdílení příkladů dobré praxe v rámci
učící se sítě teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR. Součástí programu byl podpis Memoranda o spolupráci mezi Úřadem práce ČR, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava. Spolupráce a vzájemná podpora se bude týkat především oblastí, které mohou nejvíce přispět k odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti a ke sladění poptávky a nabídky na místním trhu práce.

Program setkání byl koncipován jako dvoudenní, přičemž první den programu byl zaměřen na spolupráci k zefektivnění podmínek na regionálním trhu práce, rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a středních odborných škol, kariérové poradenství a duální vzdělávání jako příležitosti pro změnu kariéry. Druhý den programu byl věnován workshopům k národnímu projektu KOMPAS, který je zaměřen
na predikce trhu práce a k rozvoji teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR.


Zápis ze setkání paktů naleznete v odkazu zápisy http://www.institutkhkzk.cz/pakt-zapisy/Zápis_z_jednání_zástupců_TPZ_ČR_11.-12.10.2017_v_Ostravě.pdf

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx