AKTUALITY

Vloženo: 25. října 2021
Ženy v oborech ICT

Poptávka po odbornících v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) roste, avšak podíl Evropanů vzdělaných v těchto oborech klesá a ČR není výjimkou. Během pěti let vzrostl počet osob pracujících v ICT v ČR o polovinu. Počet studentů ICT na vysokých školách se naopak snížil a oproti roku 2011 dnes studuje tyto obory o čtvrtinu méně vysokoškoláků a vysokoškolaček. Nelze se divit, že na pracovním trhu je těchto profesí stálý nedostatek. 
Dalším charakteristickým jevem pro oblast ICT je nízké zastoupení žen, které zde pracují. Na rozdíl od jiných profesí podíl žen v ICT neustále klesá. Podle Eurostatu se mezi lety 2005 a 2015 snížilo zastoupení žen v ICT o 6 procentních bodů.

Situace ve Zlínském kraji v zásadě odpovídá výše popsané situaci. Ženy v ICT profesích nacházíme jen výjimečně, jejich zastoupení se pohybuje v jednotkách procent. Relativně nejvíce jsou ženy zastoupeny mezi analytiky a vývojáři softwaru a počítačových databází, i zde však tvoří pouze 10 % všech zaměstnanců. Stejně jako v jiných oborech, i v ICT profesích si ženy na stejných pozicích vydělávají méně než muži. Gender Pay Gap se pohybuje v rozmezí 15-19 %. Výjimku tvoří specialistky v oboru elektrotechniky, elektroniky a elektrotechnických databází, jejichž průměrné hrubé mzdy v roce 2018 dokonce o necelý tisíc Kč převýšily průměrné mzdy mužů (53 400 Kč u žen a 52 500 u mužů). 

Přitom potenciál seberealizace a pracovního uplatnění žen v ICT je vysoký. Svědčí o tom např. studie EU „Women in the Digital Age“ z roku 2018. Hlavní zjištění mimo jiné ukazují, že průměrný měsíční příjem žen v ICT je zřetelně vyšší než žen pracujících mimo tuto oblast, ženy v sektoru ICT obecně pracují ve větších firmách, mají vyšší pozice v hierarchii svých společností a více než polovina z nich jsou manažerky nebo zaujímají vysoce odborné pozice. Ženy působící v ICT rovněž daleko častěji uvádí, že je pro ně snadné kombinovat práci a osobní život než ženy z jiných sektorů ekonomiky.
Zdroj: analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, dostupná na https://www.khkzk.cz/narovinu-ve-zlinskem-kraji.

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx