AKTUALITY

Vloženo: 17. června 2022
10. zasedání teritoriálních paktů zaměstnanosti se uskutečnilo 9. a 10. června

Ve čtvrtek 9. a pátek 10. června se uskutečnilo 10. zasedání teritoriálních paktů zaměstnanosti. Letošní setkání se uskutečnilo v Chebu pod záštitou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Pakty zaměstnanosti působí ve všech krajích, byť na různém půdorysu a s různým zaměřením. To hlavní mají ale společné – řešení regionálních problémů spojených se zaměstnaností a trhem práce, což se projevuje i v zaměření jejich aktivit. Setkání paktů nicméně neslouží jen k vzájemné informovanosti a sdílení příkladů dobré praxe, ale také ke koordinaci postupu vůči nadregionálním výzvám a hledání možností na systémovou podporu aktivit.

Významným bodem programu tak bylo vystoupení zástupkyň MPSV, které informovaly o připravovaných výzvách OPZ+, prioritách programu a možnostech financování konkrétních aktivit. Zaměstnavatelé se tak mohou těšit na několik dotačních příležitostí na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, ať už cestou individuálních projektů či projektů zastřešujících svazů a hospodářských komor. Výrazný zdroj na přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců vzhledem k postupující digitalizaci a automatizaci přinese komponenta Národního plánu obnovy. 

Základ pro přímou práci s cílovými skupinami by mělo být analytické poznání problematiky, ideálně s výhledem do budoucnosti a vazbou na predikaci potřeb trhu práce. Pakty zaměstnanosti se proto dlouhodobě podílí na realizaci systémového projektu Kompas, který takovéto predikční modely vyvíjí (viz. Predikce trhu práce – Kompas (predikcetrhuprace.cz). Informace o dalším pokračování projektu proto nemohly na programu chybět, stejně jako diskuse nad možnostmi, jak na něj navázat směrem k co nejširší praktické využitelnosti. Jednu z možných cest představují také weby zaměřené na kariérové poradenství, které v krajích postupně vznikají.

Velkou výzvu pro všechny představuje integrace uprchlíků z Ukrajiny. 

Tradiční téma představuje podpora technického vzdělávání a spolupráce škol a firem. Aktivity zaměřené na tuto oblast realizují ve všech krajích. Program setkání uzavřela prezentace viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy zaměřená na posílení prvků duálního vzdělávání v legislativní oblasti a aktuální stav zapracování ideového návrhu odpovědnými orgány. 

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx