AKTUALITY

Vloženo: 16. června 2022
KONFERENCE pro kariérové a výchovné poradce - Digitalizace, automatizace, Green Deal, udržitelnost – nové výzvy pro trh práce

Kariéroví i výchovní poradci ze škol, pedagogové, zaměstnavatelé i širší odborná veřejnost se sešli ve středu 15. 6. 2022 na konferenci, jejímž cílem bylo upozornit na rychlý vývoj technologií a měnící se potřeby zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti žáků a studentů.

Nabitý program byl zaměřený na využití moderních technologií v průmyslu i jinde, na aktuální trendy nebo predikování vývoje regionálního trhu práce i na možnosti, jak přenést požadavky trhu práce do vzdělávání. Účastníci měli možnost seznámit se s firmami, které se zaměřují na dopravní technologie, chytrá města, autonomní řízení či e-mobilitu. Vystoupili zde i zástupci škol, které reagují na současný vývoj novými obory vzdělávání nebo inovativními způsoby výuky či kariérového poradenství.

Více informací zde.

Konferenci pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako součást projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903), který je spolufinancován EU prostřednictvím OP VVV.
< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx