AKTUALITY

Vloženo: 12. listopadu 2020
Jak si na pracovním trhu v regionu stojí ženy ve srovnání s muži?

Rozdíly jsou velké, ukazuje nová studie, vytvořená díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji.

Na pracovním trhu Zlínského kraje se ženy koncentrují v jiných sektorech a povoláních, než je tomu v případě mužů. Za svou práci pobírají téměř vždy nižší odměny než muži. V odvětví ICT, které je spojeno s průnikem digitalizace do všech ostatních sfér ekonomiky, se ženy ve Zlínském kraji vyskytují pouze výjimečně. To, a ještě mnohem více vyplývá z nové analýzy „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje“.

Podrobná studie popisující situaci v našem regionu byla zpracována díky projektu „Narovinu ve Zlínském kraji“, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje s partnerem projektu, společností TREXIMA, spol. s r.o. Zabývá se nejrůznějšími aspekty trhu práce, které prokazují odlišné postavení žen a mužů v mnoha ohledech. Kromě rozdílů v odměňování sleduje například i zastoupení obou pohlaví v různých skupinách povolání nebo v ekonomických sektorech hospodářství.

Studie ukázala, že ženy v průměru pobírají menší odměnu za práci než muži. Rozdíl ve výši hrubé měsíční mzdy v roce 2018 ve Zlínském kraji činil téměř přesně 6000 korun. „Výjimečné postavení mezi ekonomickými sektory má potom ve Zlínském kraji výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. V tomto odvětví si ženy vydělávají 37 166 korun hrubého měsíčně. To je v případě žen nejvíce ze všech sektorů a také o 7 % více, než si ve stejném odvětví vydělávají muži“, uvádí Marcel Navrátil, specialista trhu práce partnerské společnosti TREXIMA a vedoucí týmu odborníků, kteří studii připravovali. „Je to však jediný takový případ, kdy mají ženy v odvětví větší výdělek než muži“, dodává. 

Analýza je k dispozici na webových stránkách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje ve dvou variantách. Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje - manažerské shrnutí je výběr nejzásadnějších poznatků, zatímco kompletní analýza v rozsahu cca 110 stran poskytuje detailní studii všech sledovaných jevů na trhu práce v regionu. Analýza je k rovněž k dispozici jako tištěná publikace v kanceláři Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx