AKTUALITY

Vloženo: 27. července 2021
Muži obsazují manažerské pozice významně častěji než ženy

Ve Zlínském kraji činil v roce 2018 celkový podíl žen na manažerských pozicích 35 %. Muži tedy významně častěji vykonávali pozice spojené s řízením pracovních útvarů než ženy. 

Podíl mužů a žen ve vedoucích pozicích je odlišný, pokud v regionu sledujeme samostatně mzdovou a platovou sféru. Platová sféra zahrnuje povolání, kde se výdělky řídí platovými tabulkami. Spadají zde např. úředníci ve veřejné a státní správě, učitelé, zdravotníci, policisté, hasiči apod. Celkově je platová sféra charakteristická vyšší feminizací, ženy zde tvoří více jak dvě třetiny zaměstnanců (69 % v roce 2018). To se promítá i do obsazování manažerských postů, kdy v roce 2018 byl poměr žen a mužů ve vedoucích pozicích 60:40 ve prospěch žen. Ovšem z pohledu výdělků už situace pro ženy nebyla tak příznivá, i přes garanci tabulkových platů si ženy na vedoucích pozicích v platové sféře vydělávaly v průměru o 15 % méně než muži.  

Mzdová sféra, zjednodušené označována jako komerční sektor, je z pohledu obsazování manažerských pozic výrazně v rukou mužů. V roce 2018 zaujímali muži ve mzdové sféře 71 % všech vedoucích postů. Rovněž výraznější je rozdíl v průměrných výdělcích mužů a žen, tzv. Gender Pay Gap, který v roce 2018 přesáhl 25 %. To znamená, že průměrná mzda ženy-manažerky (34 117 Kč) dosáhla necelých 75 % průměrného výdělku manažera-muže (45 631 Kč). Dlouhodobý trend vývoje směřuje ke stírání rozdílů, je však poměrně pomalý. Srovnáme-li situaci v roce 2018 s rokem 2012, vidíme, že se podíl žen na vedoucích postech v mzdové sféře zvýšil o 4 procentní body, zatímco GPG se o 4 procentní body snížil.

Zdroj: Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, dostupné zde 
< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx