AKTUALITY

Vloženo: 25. října 2018
Firmy měly možnost zhodnotit úroveň školní připravy absolventů

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje získala hodnocení 255 absolventů SŠ, VOŠ a VŠ od 144 zaměstnavatelů, kterým v rámci dotazníkového šetření kladla různé otázky týkající se spokojenosti s úrovní školní přípravy. Zajímala se například o to, jak jsou absolventi připraveni pro svá povolání, jaká je úroveň jejich odborných i obecných znalostí a dovedností nebo jak náročný byl jejich adaptační proces.

Z dotazníku vyplynulo, že více jak polovina (74) zaměstnavatelů v posledních 12 měsících nepřijala žádného absolventa. Jako důvody, proč tomu tak je, zaměstnavatelé nejčastěji uvedli, že se žádný absolvent nepřihlásil do výběrového řízení (62 %), a např. pouze 12 % zaměstnavatelů uvedlo, že byl upřednostněn pracovník s praxí. Druhá část respondentů (70) uvedla, že absolventy přijala, a to v celkovém počtu 255. Většina absolventů (71 %) nastoupila do práce hned po škole, 14 % po krátkodobé brigádě, 10 % absolventů bylo před nástupem evidováno na úřadech práce a 4 % se věnovala jinému druhu vzdělávání (např. jazykovému). Z celkového počtu přijatých absolventů za posledních 12 měsíců jich pouze 7 % již u zaměstnavatele nepracuje, a to většinou z vlastního rozhodnutí absolventa (68 %).

Podle úrovně vzdělání bylo přijato nejvíce absolventů středních škol s výučním listem (38 %) a vysokoškoláků magisterského studia (29 %). Naopak nejméně bylo zaměstnáno absolventů VOŠ, SŠ bez výučního listu a z gymnázií (shodně po 1 % z celkového počtu hodnocených absolventů). Absolventi byli přijati zejména na pozice, zařazené do 8. třídy klasifikace CZ-ISCO (obsluha strojů a zařízení) a 3. třídy (techničtí a odborní pracovníci) – v obou případech činil podíl absolventů přijatých do těchto profesí 27 %.V hodnocení kvality školní přípravy absolventů pro konkrétní pracovní pozici převažovala odpověď spíše dobrá (46 %), následně spíše špatná (33 %). Nejvyšším stupněm hodnocení, tj. velmi dobře byla školní příprava hodnocena u 19 % absolventů, úplná nespokojenost byla vyjádřena u 2 % absolventů.

Zaměstnavatelé také odpovídali na otázku, jak náročný byl adaptační proces absolventa. Pouze u 15 % absolventů považovali zaměstnavatelé adaptační proces za náročnější než u ostatních nově přijatých pracovníků, a to převážně z důvodů vyšších nároků na získání praktických dovedností (43 %).

Detailní výsledky jsou publikovány na http://www.monitorzk.cz/zamestnatelnost-mladych/hodnoceni-pripravenosti-absolventu-ss-vos-a-vs.


< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx