AKTUALITY

Vloženo: 21. prosince 2021
Srovnávání genderových rozdílů je v EU pomalé, v ČR ještě pomalejší

Gender Equality Index monitoruje stírání genderových nerovností a srovnává úroveň v jednotlivých zemích EU. Česká republika se dle GE Index 2021 umístila na 22 místě se ziskem 56,7 bodů, což je o 11,3 bodu méně, než je index EU jako celku. Hůře dopadlo pouze Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a Řecko.  Nejmenší rozdíly mezi muži a ženami ve společenském a pracovním životě jsou evidovány ve Švédsku, které dosáhlo GE Indexu ve výši 83,9 bodu z maximální možné hodnoty 100. Vyplývá to z informací Evropského Institutu pro genderovou rovnost (EIGE), které zveřejňuje na svých stránkách www.eige.europa.eu.

Kromě celkového souhrnu jsou k dispozici i samostatná hodnocení specifických oblastí života jako jsou práce, peníze, vzdělání, zdravotní péče nebo přístup k rozhodování.  Z pohledu rovného přístupu žen a mužů je na tom nejlépe oblast zdraví a zdravotní péče – a to jak v ČR (index 86,3 bodu), tak i v rámci celé EU (index 87,8 bodů). České ženy jsou na tom relativně dobře také v přístupu ke vzdělání. V tomto kritériu získala ČR své nejvyšší umístění v porovnání s ostatními zeměmi EU - je s indexem 58,5 bodů na 14 místě. Naopak největší nerovnosti jsou patrné v přístupu žen k moci, kdy činí GE Index ČR pouze 28,1 bodu (index EU je 55 bodů).  V této oblasti se hodnotí např. podíl žen na politickém a ekonomickém rozhodování, tzn. zastoupení žen v parlamentu, na ministerstvech, v bankách nebo v řídících orgánech významných společností.  V komentáři EIGE upozorňuje, že v podoblasti ekonomického rozhodování je na tom ČR s hodnotou 17,1 bodu nejhůře ze sledovaných 27 zemí EU a zejména tato oblast je pro ČR určitě výzvou pro zlepšení. 

Hodnoty GE indexu jsou k dispozici od roku 2013 a je tak možné srovnávat, jakého pokroku bylo za tuto dobu dosaženo. ČR si za tu dobu polepšila GE index o pouhé 1,1 bodu a propadla se ze 14 místa na 22, kdy ji předběhly země jako Kypr, Litva, Chorvatsko nebo Bulharsko. Změny jsou však pomalé v rámci celé EU. Institut EIGE v komentáři uvádí: „Při současné rychlosti bude dosažení rovnosti žen a mužů trvat téměř tři generace. A COVID-19 by mohl pokrok ještě více zpomalit.“


< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx