AKTUALITY

Vloženo: 29. března 2021
Příjmy žen a mužů Zlínského kraje podle sektorů ekonomiky

Ženy Zlínského kraje dosahují nejvyšších výdělků v sektoru „Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla“. Průměrný hrubý měsíční výdělek zde přesáhl v roce 2018 u žen 37 tis. Kč (37 166 Kč). Je to zároveň jediný z 19 sektorů hospodářství v regionu, kde výdělky žen převýšily výdělky mužů (34 896 Kč). 

Z pohledu žen jsou dalšími lukrativními odvětvími např. peněžnictví a pojišťovnictví, kde činila průměrná hrubá mzda žen 35 560 Kč, nebo veřejná správa a obrana se 34 731 Kč. Na druhé straně pomyslného žebříčku průměrných výdělků žen stojí práce v oblasti ubytování, stravování a pohostinství s průměrným výdělkem žen 19 002 Kč.

Muži si nejvíce vydělávali v sektoru těžby a dobývání (44 187 Kč), v činnostech v oblasti nemovitostí (41 399 Kč) a informačních a komunikačních činnostech (39 315 Kč). V těchto třech odvětvích se také vyskytují v regionu nejvyšší rozdíly v příjmu žen a mužů, tzv. gender pay gap. Vůbec nejvyšší rozdíl je v sektoru „Činnosti v oblasti nemovitostí“, kde si ženy vydělávaly v průměru 22 800 Kč, takže jejich průměrné výdělky dosahovaly pouze 55 % průměru mužů. Ve zbývajících dvou sektorech se rozdíly ve mzdách mužů a žen pohybovaly na úrovni 33-34 % v neprospěch žen. 

Data o příjmech žen a mužů jsou čerpána z analýzy „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje“, která byla vytvořena v rámci projektu Narovinu ve Zlínském kraji jako výsledek spolupráce Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a společnosti TREXIMA, spol. s r.o. Plné znění analýzy je k dispozici na odkaze Analýza_Ženy a muži na TP ve ZK_final.pdf (khkzk.cz)

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx