AKTUALITY

Vloženo: 16. června 2023
„ZAMĚSTNAVATELÉ SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ“: KONFERENCE PRO KARIÉROVÉ A VÝCHOVNÉ PORADCE, ZAMĚSTNAVATELE I ODBORNOU VEŘEJNOST

Dne 14. června 2023 uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, v rámci projektu IKAP II, konferenci určenou zejména kariérovým a výchovným poradcům. 

Cílem konference bylo ukázat inspirativní příklady partnerské spolupráce mezi firmami a školami, seznámit účastníky s pracovními příležitostmi v našem regionu i s kompetencemi, které zaměstnavatelé požadují. Odborníci ze školské a firemní sféry představili různé formy spolupráce mezi základními, středními školami, univerzitami a zaměstnavateli. Zdůraznili, že propojení mezi teoretickým vzděláváním a praktickými dovednostmi vede k lepší připravenosti absolventů ke vstupu na pracovní trh.

Účastníci se seznámili s novým projektem hospodářské komory zaměřeným proti genderovým stereotypům při volbě oboru a povolání. Zástupce obchodní akademie v Uherském Hradišti představil nový systém vyhledávání a výběru praxí – komunikační platformu mezi žáky a firmami tzv. Booking praxí, který naprogramovali sami žáci oboru Informační technologie. Personalistka Krajské nemocnice T. Bati seznámila posluchače s širokou škálou pracovních příležitostí, kterou oblast zdravotnictví nabízí i s nabídkou pro žáky a studenty různých typů škol. Zkušenosti s obnovou firemní školy a svou vizi dalšího rozvoje vzdělávání propojeného s firmou představil personální ředitel společnosti MESIT. Daňová poradkyně a majitelka firmy EUREGNIA ukázala posluchačům zavedený systém stáží a aktivity určené školám v oblasti poradenství. Dosavadní zkušenosti a programy spolupráce se školami představili účastníkům konference personální ředitelé společností ZF Engineering Plzeň a ON Semiconductor Czech Republic. Příkladná partnerství školy s firmami, díky kterým se podařilo společně vybudovat nové odborné učebny prezentoval zástupce Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově p. Radhoštěm.

Na závěr prezentačního bloku se posluchači seznámili s nabídkou aktivit Technologického inovačního centra školám. Následně si mohli ve virtuální realitě vyzkoušet, jak vypadá pracovní den vybraných profesí – Top profese ve Zlínském kraji (VR Profi Lab). 
Konference přilákala širokou škálu účastníků, včetně představitelů firem, základních i středních škol a zástupců odborné veřejnosti. Poslední volná část programu poskytla prostor pro výměnu názorů, zkušeností a navázání nových partnerství.

Věříme, že tato konference byla pro účastníky dalším impulsem k posílení spolupráce mezi zaměstnavateli a sférou vzdělávání a že odcházeli s novými poznatky, nápady a motivací, které by měly vést ke kvalitní přípravě mladé generace na budoucí pracovní výzvy a k rozvoji konkurenceschopné pracovní síly.

Konferenci pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako součást projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903), který je spolufinancován EU prostřednictvím OP VVV.


< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx